Halka Bitmanová: O prvních krůčcích rozšíření badmintonu mezi postižené sportovce.

03.04.2013

O badmintonu handicapovaných připravila článek Halka Bitmanová: Po šesti letech od prvního neúspěšného pokusu rozšířit badminton pro handicapované sportovce v České republice se, doufejme, objevila první vlaštovka. V Obchodní akademii pro tělesně postižené v Janských Lázních chtějí pro své žáky a studenty rozšířit nabídku sportovního vyžití a založit badmintonový kroužek. Jeho cílem je přivést k badmintonu mladé handicapované lidi a položit tak základ badmintonu pro handicapované v Čechách.

Foto: ČBaS, Halka Bitmanová zkouší hru na vozíku
Foto: ČBaS, Halka Bitmanová zkouší hru na vozíku

Koncem roku 2012 se na mě obrátila paní Mgr. Dušková, zástupkyně ředitele školy a vychovatelka, s tím, že se přes internet dozvěděla o mém záměru propagovat badminton pro handicapované u nás. Poprosila mě, zda bych jejich žáky seznámila se základy badmintonu. V rámci grantových programů se jim podařilo získat finance, ve škole v Jánských Lázních nalajnovat 2 regulérní badmintonové kurty, nakoupit rakety a míčky. Vyrazila jsem tedy do Krkonoš a vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu, jaký druh postižení budou hráči mít, zda budou schopni uchopit raketu.

První překvapení mě čekalo v podobě krásné školy přímo pod Černou horou a zázemí, které tato škola nabízí. Velký zastřešený bazén k dispozici celý den či nově dřevem obloženou tělocvičnu se dvěma kurty by mohla závidět většina našich škol. Druhé velmi příjemné mě pak čekalo při setkání s učiteli a žáky, kteří se přišli něco o badmintonu dozvědět a také zažít tréninkovou hodinu. Všichni měli chuť se dozvědět co nejvíce a všichni - navzdory určitému handicapu - projevili velké sportovní nadšení. V první části jsme si povídali o badmintonu, o tom, kdy se začal badminton ve své závodní podobě provozovat u nás, o našich nejlepších badmintonistech. Seznámili jsme se s obecnými pravidly badmintonu a také úpravami pro handicapované sportovce vzhledem k jejich tělesnému postižení, tak jak jsou uvedeny na internetových stránkách Badminton World Federation (BWF)

Druhá polovina mého pobytu již probíhala v tělocvičně. Sešlo se celkem 6 mladých zájemců s různým stupněm tělesného postižení od lehkého až po vozíčkáře. Jelikož nikdo z nich nikdy před tím badminton nehrál, začali jsme od základů. Nejdříve jsme se učili správné držení rakety, ukázali si základní typy úderů a vyzkoušeli badmintonovou abecedu. Poté jsme si společně všichni zahráli. Já jsem si vyzkoušela hru na vozíku. Vůbec jsem si nedovedla představit, jak náročné je pohybovat se na vozíku a zároveň odehrávat míčky na druhou stranu sítě.

Odjížděla jsem s vědomím, že jsem konečně našla nadšence, kteří mají chuť se badminton cílevědomě učit, zlepšovat se a v budoucnu i účastnit se turnajů a také ty, kteří jim jsou schopni vytvořit ty nejlepší podmínky. Paní Dušková mi prozradila, že v rámci sportovních aktivit školy se pak ve dnech 8. - 10. května uskuteční vůbec první badmintonový turnaj pro handicapované sportovce v naší republice. Domluvili jsme se na další spolupráci a doufám, že se nám společně s učiteli, vychovateli i žáky této školy konečně povede rozšířit tuto formu badmintonu mezi další handicapované sportovce u nás. 

Halka Bitmanová