Pravidla parabadmintonu

Klasifikační skupiny

Parabadminton se dělí do 6 skupin podle postižení. WH1 vozíčkáři s větším postižením trupu, WH2 vozíčkáři s menším postižením trupu, SL3 stojící skupina s postižením dolní končetiny nad kolenem, SL4 stojící skupina s postižením dolní končetiny pod kolenem, SU5 stojící skupina s postižením horní končetiny a SH6 stojící skupina hráčů malého vzrůstu. 

Pravidla jednotlivých skupin

Pravidla parabadmintonu vychází z pravidel badmintonu. Všechny skupiny hrají na 2 vítězné sety do 21 bodů. Síť měří 155 cm. Rozměry hřiště se u vozíčkářů WH1, WH2 a stojící skupiny SL3 liší.

Vozíčkáři WH1 a WH2 hrají dvouhru na široké půlce bez prostoru před podávací čárou po celou dobu hry. Podání je zkrácené po zadní podávací čáru. Ve čtyřhře platí stejná pravidla jako pro zdravé hráče s tím rozdílem, že je chybou úder před přední podávací čáru v průběhu celé hry.

Stojící hráči SL3 hrají na dlouhé široké půlce až k síti. Při podání hráči přijímají na dlouhé úzké půlce. Čtyřhra se hraje podle pravidel badmintonu bez dalších úprav pravidel.

Stojící hráči skupin SL4, SU5 a SH6 hrají podle pravidel badmintonu bez dalších úprav pravidel.